Personvernserklæring


Denne personvernerklæringen beskriver hvilken informasjon som samles inn og lagres knyttet til nettstedet www.fyst.no

Fysioterapeutene Haugesund AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.


Behandling av personopplysninger på www.fyst.no

Virksomhetens fysioterapeuter har ansvar for Fysioterapeutene Haugesund AS sine behandlinger av personopplysninger på www.fyst.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med påmeldinger til kurs og skjemainnsending. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

KickIT AS er Fysioterapeutene Haugesund AS sin databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. KickIT AS er også vår driftsleverandør for fyst.no.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun virksomhetens registrerte fysioterapeuter og KickIT AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Fysioterapeutene Haugesund AS og KickIT AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.


Nettstatistikk

Vi bruker Microsoft sin Application Innsights for å hente ut statistikk for bruken av våre nettsider. Du kan lese mer om hva som blir samlet inn under "Cookies" (ai_user og ai_session).


Sensitive personopplysninger

Vi henstiller alle til å ikke sende inn sensitive opplysninger i våre kontaktskjema.

Sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger. (Forklaring er hentet fra Datatilsynet sine nettsteder)


Meldingstjeneste

Alle skjemainnsendinger blir sendt over en sikker protokoll (SSL) til vår leverandørs meldingstjeneste. Denne tjenesten har som hensikt å videresende informasjon og gi beskjed til skjemaets mottaker om at de har fått en melding.

Når informasjonen har blitt sendt over til vår leverandørs meldingstjeneste, vil data bli videresendt over en sikker protokoll (SSL) til MailJet, som er en tjenesteleverandør for utsending av e-post. Ingen opplysninger om innsender blir lagret hos MailJet.


Meldingsinnsending til en spesifikk behandler

På nettsiden kan du be sende inn en melding til en spesifikk behandler. Vi ber da om at du oppgir navn, e-post, telefonnummer og en melding til oss. Vi henstiller innsender til å ikke sende med sensitive opplysninger i sin melding til oss.

Opplysninger som oppgis ved innsending av melding til en spesifikk behandler, blir ikke benyttet til andre formål enn å videresende denne informasjonen til behandlerens e-post via får meldingstjeneste.


Meldingsinnsending for påmelding til kurs

På nettsiden kan du be sende inn en melding for å melde deg på et av våre kurs. Vi ber da om at du oppgir navn, fødselsdato, e-post, telefonnummer, adresse og en melding til oss. Vi henstiller innsender til å ikke sende med sensitive opplysninger i sin melding til oss.

Opplysninger som oppgis ved påmelding til kurs vil bli lagret i våre påmeldingslister hos vår leverandør, med unntak av melding til behandler. Vi sletter all informasjon fra påmeldingslisten senest 30 dager etter kursets slutt. Denne informasjonen vil kunne bli lest av alle våre behandlere og leverandører.

For de som har deltatt på kurs vil vi også være lovpålagt å legge dere inn i våre regnskapssystemer.


Kontaktskjema for generelle spørsmål

På nettsiden kan du be sende inn en melding til vår felles e-post via vårt kontaktskjema. Vi ber da om at du oppgir navn, kontaktinformasjon og en melding til oss. Vi henstiller innsender til å ikke sende med sensitive opplysninger i sin melding til oss.

Opplysninger som oppgis ved innsending av informasjon via vårt kontaktskjema vil bli sendt til en felles e-post som leses av alle våre behandlere. Vi henstiller derfor til at du bruker dette skjemaet til kun generelle spørsmål til Fysioterapeutene Haugesund AS.

Rettigheter

De som er registrert i et av Fysioterapeutene Haugesund AS Sa sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Fysioterapeutene Haugesund AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Cookies

.AspNetCore.Antiforgery
Denne informasjonskapselen brukes for å beskytte deg mot svindel ved å validere at innsending av skjema faktisk blir gjort via https://www.fyst.no. Ingen personopplysninger lagres og cookien blir slettet når nettleseren lukkes.

Microsoft Azure ARRAffinity
Denne informasjonskapselen brukes av Microsoft for nettsider som ligger på Windows Azure Cloud Platform.
Våre nettsider blir lagret i en skyløsning hos KickIT AS, på mange ulike serverinstallasjoner. Når du besøker nettsidene våre sørger denne informasjonskapselen for at du blir sendt til den samme serveren for hver ny underside du besøker. Informasjonskapselen inneholder tilfeldige men unike verdier som slettes når du lukker nettleseren. Den inneholder ingen personlig informasjon.

ai_session
Denne informasjonskapselen brukes av Microsoft Application Insights i Azure, som samler inn statistikk for hvordan en nettside blir brukt. Informasjonskapselen er en unik og anonym kapsel som identifiserer et gitt besøk på nettsidene våre.

ai_user
Denne informasjonskapselen brukes av Microsoft Application Insights i Azure, som samler inn statistikk for hvordan en nettside blir brukt. Informasjonskapselen er en anonym kapsel som identifiserer en brukers besøk, slik at man kan holde oversikt over antallet besøkende på nettsidene våre over tid.

Kontaktinformasjon

Skjoldavegen 68, Haugesund

464 11 222

post@fyst.no